Hotel Continental ULQIN

Prej 30 Eur perperson deri 15jun
slider
slider
slider
slider

Informata:

Hotel Continental

Maj  – 15 Qershor

Fjetja me mëngjes dhe darkë për persona…………………………………………………………..30€

15 Qershor – 01 Korrik

Dhoma 4 persona max (201, 301, 401) me pamje nga deti ……………………………..95€
Dhomë 5 persona max (202, 302, 402)me pamje nga deti………………………………120€
Dhome 3 persona max (203, 303, 403)me pamje nga deti……………………………….90€
Dhomë 4 persona max (204, 304, 404) me pamje nga deti………………………………95€ 
Dhomë 4 persona max (205, 305,405) pa pamje nga deti………………………………..90€
Dhomë 3-4 persona max (306) pa pamje nga deti……………………………………………..70€ 
Dhomë 4 persoa max (307) pa pamje nga deti……………………………………………………80€
Dhomë 4 persona max (406) pa pamje nga deti ………………………………………………..80€
Dhomë 3 persona max (407) pa pamje nga deti…………………………………………………70€

01 Korrik – 10 Korrik

Dhoma 4 persona max (201, 301, 401) me pamje nga deti ……………………………..115€
Dhomë 5 persona max (202, 302, 402)me pamje nga deti………………………………135€
Dhome 3 persona max (203, 303, 403)me pamje nga deti……………………………….110€
Dhomë 4 persona max (204, 304, 404) me pamje nga deti………………………………115€ 
Dhomë 4 persona max (205, 305,405) pa pamje nga deti………………………………..110€
Dhomë 3-4 persona max (306) pa pamje nga deti……………………………………………..100€ 
Dhomë 4 persoa max (307) pa pamje nga deti……………………………………………………105€
Dhomë 4 persona max (406) pa pamje nga deti ………………………………………………..90€
Dhomë 3 persona max (407) pa pamje nga deti…………………………………………………90€

10 Korrik – 20 Gusht

Dhoma 4 persona max (201, 301, 401) me pamje nga deti ……………………………..155€
Dhomë 5 persona max (202, 302, 402)me pamje nga deti………………………………185€
Dhome 3 persona max (203, 303, 403)me pamje nga deti……………………………….135€
Dhomë 4 persona max (204, 304, 404) me pamje nga deti………………………………155€ 
Dhomë 4 persona max (205, 305,405) pa pamje nga deti………………………………..140€
Dhomë 3-4 persona max (306) pa pamje nga deti……………………………………………..105€ 
Dhomë 4 persoa max (307) pa pamje nga deti……………………………………………………140€
Dhomë 4 persona max (406) pa pamje nga deti ………………………………………………..90€
Dhomë 3 persona max (407) pa pamje nga deti…………………………………………………105€

20 Gusht – 01 Shtator

Dhoma 4 persona max (201, 301, 401) me pamje nga deti ……………………………..130€
Dhomë 5 persona max (202, 302, 402)me pamje nga deti………………………………150€
Dhome 3 persona max (203, 303, 403)me pamje nga deti……………………………….120€
Dhomë 4 persona max (204, 304, 404) me pamje nga deti………………………………130€ 
Dhomë 4 persona max (205, 305,405) pa pamje nga deti………………………………..115€
Dhomë 3-4 persona max (306) pa pamje nga deti……………………………………………..95€ 
Dhomë 4 persoa max (307) pa pamje nga deti……………………………………………………100€
Dhomë 4 persona max (406) pa pamje nga deti ………………………………………………..90€
Dhomë 3 persona max (407) pa pamje nga deti…………………………………………………90€

(Nga data 15 Qershor – 20 Shtator cmimet jane vetem me mengjes)

  • Qmimi:
    30 €

Aranzhmanet tjera: